Kapłaństwo - teologia

 wróć >>>

Kapłaństwo to inaczej sakrament święceń. Taką nazwę znajdujemy choćby w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Czytamy tam:  "Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat." (KKK 1536).

Warto jednak dodać, że diakonat nie jest równoznaczny przyjęciu sakramentu kapłaństwa, w przeciwieństwie do prezbiteratu i episkopatu. Ta pewna rozbieżność w nazewnictwie jest związana w znacznym stopniu z istnieniem diakonatu stałego, który w tym przypadku nie poprzedza święceń prezbiteratu, jak ma to miejsce w formacji seminaryjnej.

Rozsądnym wydaje się zatem używanie nazwy sakrament święceń do tych trzech wyżej wymienionych stopni święceń. 

Kapłan, w różnych religiach, to pośrednik między bóstwem a człowiekiem, zanoszący modlitwy w imieniu ludzi, składający ofiary, pouczający i wyjaśniający księgi święte.

Kościół wierzy, że Chrystus jest jedynym i najwyższym kapłanem bo:

- wstawia się za ludźmi przed Bogiem;

- zwraca się do Boga w imieniu ludzi z prośbą o przebaczenie win i obdarzenie pełnią Bożego życia;

- jako przedstawiciel ludzi przez swoją mękę i śmierć na krzyżu oddaje Bogu cześć i uwielbienie.

W swoim kapłaństwie Chrystus daje udział człowiekowi. Możemy wyróżnić 2 formy:

- kapłaństwo powszechne na mocy przyjętego chrztu daje udział w mesjańskim posłannictwie Chrystusa;

- kapłaństwo służebne na mocy sakramentu święceń- daje władzę głoszenia słowa Bożego, składania ofiary mszy świętej i udzielania sakramentów.

Mężczyzna wyświęcony na kapłana zostaje mocą Ducha Świętego upodobniony do Chrystusa.

Nauczanie Kościoła: KKK 1536-1600; Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „PASTORES DABO VOBIS”, 25 marca 1992 r.

Msze św. spowiedź kancelaria

Msze święte

Niedziela

8:00

10:00

12:00

16:00

Dni powszednie

17:00

 

Spowiedź

przed każdą Mszą św.

 

Kancelaria 

pon.-czw. 16:00-16:50

pt. 18:00-19:00

sob. 9:00-10:00

¦więta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu

Fatima

Kamera z Fatimy

Kamera z Fatimy