Pokuta i pojednanie - teologia

 wróć >>>

Sakrament pokuty i pojednania został ustanowiony przez Chrystusa w dniu jego zmartwychwstania, gdy zwrócił się do uczniów słowami: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20,23).

W sakramencie tym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy popełnione po chrzcie i daje pomoc, aby stawać się lepszych człowiekiem.

Grzech to świadome i dobrowolne wykroczenie przeciwko Bogu. Rozróżniamy grzechy ciężkie i lekkie oraz grzech przeciwko Duchowi Świętemu (odrzucenie zbawienia, popełnianie grzechu z myślą, że Bóg w swoim miłosierdziu musi mi odpuścić  bez względu czy żałuję, czy nie)

Przygotowanie się do sakramentu pokuty i jego przebieg zakłada pewne warunki:

- rachunek sumienia- żal za grzechy

- mocne postanowienie poprawy- szczera spowiedź

- zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Z tematem sakramentu pokuty łączy się spawa odpustów, czyli szczególnych łask Bożych, jakie możemy uzyskać po spełnieniu określonych warunków. Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej (czyśćcowej) za grzechy już odpuszczone.

Uzyskanie odpustów może być związane z odprawieniem szczególnej formy modlitwy, odpustem parafialnym, nawiedzeniem sanktuarium czy też szczególnym wydarzeniem religijnym, które stwarza taką możliwość. Warunki, jakie wierni muszą wypełnić są następujące:

- przystąpienie do spowiedzi świętej

- przystąpienie do komunii świętej (stan łaski uświęcającej)

- brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu

- modlitwy w intencjach w których modli się papież (np. odmawiamy jeden raz: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga…)

Nauczanie Kościoła: KKK 1422-1498; Jan Paweł II, List apostolski w formie «motu proprio» „MISERICORDIA DEI” O niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty, 7 kwietnia 2002; Jan Paweł II Adhortacja apostolska „RECONCILIATIO ET PAENITENTIA”, 2 grudnia 1984 r.

Msze św. spowiedź kancelaria

Msze święte

Niedziela

8:00

10:00

12:00

16:00

Dni powszednie

17:00

 

Spowiedź

przed każdą Mszą św.

 

Kancelaria 

pon.-czw. 16:00-16:50

pt. 18:00-19:00

sob. 9:00-10:00

Święta

Piątek, I Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni

Fatima

Kamera z Fatimy

Kamera z Fatimy