Eucharystia - teologia

 wróć >>>

Eucharystia (grec. eucharistein- dziękczynienie) została ustanowiona przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy słowami: „Bierzcie i jedzcie...”, „Bierzcie i pijcie...”. Opis ustanowienia znajdujemy w Ewangeliach synoptycznych (Mt, Mk, Łk) oraz 1 Kor 11, 23-25.

Eucharystię nazywa się też Najświętszym Sakramentem – jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Inne nazwy to Ofiara mszy świętej, łamanie chleba, wieczerza Pańska, komunia święta.

W momencie wypowiadania słów konsekracji, inaczej przeistoczenia (Bierzcie i jedzcie...) następuje przemiana chleba w Ciało Pana Jezusa i wina w Krew Pana Jezusa. Chrystus staje się jednak obecny rzeczywiście i prawdziwie.

Msza święta jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu pod postaciami chleba i wina. UOBECNIA ONA OFIARĘ PANA JEZUSA NA KRZYŻU – stąd tak wielkie jej znaczenie. Do mszy świętej używa się pszennego chleba i wina gronowego.

Eucharystię otacza się szacunkiem, tzn. oddajemy cześć Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie (adoracja) i pamiętamy o przyklęknięciu przed tabernakulum czy kapłanem niosącym komunię świętą chorym.

Struktura mszy świętej wygląda następująco:

A. Obrzędy wstępne:

- procesja wejścia

- ucałowanie ołtarza

- znak krzyża

- pozdrowienie

- akt pokutny

- „Panie zmiłuj się nad nami”

- Chwała na wysokości...

- Modlitwa przed czytaniami zwana kolektą

I. Liturgia słowa:

- I czytanie

- Psalm responsoryjny

- II czytanie

- Alleluja

- Ewangelia

- kazanie (homilia)

- wyznanie wiary

- modlitwa wiernych (modlitwa powszechna)

II. Liturgia Eucharystyczna

- przygotowanie darów ofiarnych

- modlitwa eucharystyczna: prefacja, śpiew: „Święty, święty, święty…”, przeistoczenie..., modlitwy wstawiennicze

- modlitwa „Ojcze nasz”- modlitwa: Wybaw nas Panie…

- znak pokoju

- „Baranku Boży”- Komunia święta- dziękczynienie i modlitwa po komunii

B. Obrzędy zakończenia:

- błogosławieństwo

- rozesłanie

Nauczanie Kościoła: KKK 1322-1419; Encyklika „ECCLESIA DE EUCHARISTIA” ojca świętego Jana Pawła II, 17 kwietnia 2003 r. ; Instrukcja „REDEMPTIONIS SACRAMENTUM”, 19 marca 2004 r. ; „SACRAMENTUM CARITATIS” – posynodalna adhortacja apostolska papieża Benedykta XVI, 22 lutego 2007 r.

Msze św. spowiedź kancelaria

Msze święte

Niedziela

8:00

10:00

12:00

16:00

Dni powszednie

17:00

 

Spowiedź

przed każdą Mszą św.

 

Kancelaria 

pon.-czw. 16:00-16:50

pt. 18:00-19:00

sob. 9:00-10:00

¦więta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu

Fatima

Kamera z Fatimy

Kamera z Fatimy