Bierzmowanie - przygotowanie

 wróć >>>

Zwyczajowo - lecz nie jest to zasada - do sakramentu bierzmowania przystępuje młodzież trzecich klas gimnazjum. Kandydaci przygotowują się przez dwa lata poprzez uczestnictwo w katechezie szkolnej i spotkaniach dla kandydatów w kościele (katecheza parafialna w pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 10.00) oraz poprzez aktywny udział w życiu Kościoła i częste korzystanie z sakramentów świętych (Pokuta, Eucharystia).

Osoby spoza parafii powinny uzyskać pisemną zgodę od swojego Księdza Proboszcza i z nią zgłosić się do Księdza Wikariusza, przygotowującego w naszej parafii do tego sakramentu.

 

Świadek bierzmowania powinien odznaczać się następującymi przymiotami:

1. Być wierzącym i praktykującym katolikiem,

2. Należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,

3. Być wystarczająco dojrzały do spełniania tego obowiązku.

4. Nie być wykluczonym przez prawo od czynności w aktach kościelnych.

5. W przypadku, gdy sakrament Bierzmowania przyjmuje młodzież starsza lub osoba dorosła zaleca się, aby świadek był wiekowo starszy od przyjmującego sakrament.

 

Dla osób dorosłych kursy przygotowacze do sakramentu Bierzmowania odbywają się - z reguły raz w roku - na poziomie diecezji. W sposób szczególny winni to uwzględnić zamierzający zawrzeć sakramentalny związek małżeński, a które jeszcze nie przystąpiły do sakramentu Bierzmowania.

 

Termin udzielania sakramentu:

Ponieważ szafarzem sakramentu jest Ksiądz Biskup Diecezjalny lub w jego zastępstwie biskupi pomocniczy bądź księża infułaci konkretny termin Bierzmowania w parafii wynika z kalendarza posług opracowywanego przez kurię diecezjalną i zainteresowanym podawany jest niezwłoczenie po jego wyznaczeniu.

Msze św. spowiedź kancelaria

Msze święte

Niedziela

8:00

10:00

12:00

16:00

Dni powszednie

17:00

 

Spowiedź

przed każdą Mszą św.

 

Kancelaria 

pon.-czw. 16:00-16:50

pt. 18:00-19:00

sob. 9:00-10:00

¦więta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu

Fatima

Kamera z Fatimy

Kamera z Fatimy