Bierzmowanie - teologia

 wróć >>>

Zapoczątkowana we chrzcie wiara potrzebuje rozwoju, nie może być umocniona przez samego człowieka, dlatego z pomocą przychodzi sam Bóg, który udziela łaski Ducha Świętego.

Bierzmowanie jest tym sakramentem, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby mężnie wyznawał swoją wiarę, bronił jej i według niej żył. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej (bo tak też nazywa się ten sakrament) mocniej jednoczy nas  z Chrystusem i udoskonala więź z Kościołem. Jest w pewnym sensie wzięciem odpowiedzialności za przeżywanie swojej wiary oraz dzielenie się nią z innymi.

Słowo bierzmowanie (łac. confirmatio - umocnienie) pochodzi od straropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem umocnienie nas w wierze.

Bierzmowanie, podobnie jak chrzest, wyciska na duszy „znamię”, „pieczęć Ducha Świętego”.

Obrzęd „włożenia rąk”, praktykowany już przez apostołów, uznaje się za początek sakramentu bierzmowania, który w pewien sposób przedłuża w Kościele łaskę Pięćdziesiątnicy.

W czasie sakramentu bierzmowania otrzymujemy 7 darów Ducha Świętego: Mądrość, rozum, radę, męstwo, pobożność, umiejętność i bojaźń Bożą.

Nauczanie Kościoła: KKK 1285-1321

Msze św. spowiedź kancelaria

Msze święte

Niedziela

8:00

10:00

12:00

16:00

Dni powszednie

17:00

 

Spowiedź

przed każdą Mszą św.

 

Kancelaria 

pon.-czw. 16:00-16:50

pt. 18:00-19:00

sob. 9:00-10:00

¦więta

Poniedziałek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni

Fatima

Kamera z Fatimy

Kamera z Fatimy