Chrzest św - przygotowanie

 wróć >>>

W naszej parafii Sakramentu Chrztu jest udzielany w 2 i 4  niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 12.00, a w szczególnych przypadkach po uzgodnieniu w innych terminach.

Przed udzieleniem dziecku sakramentu Chrztu świętego -

Rodzice dziecka:

1. Rodzice zgłaszają się do kancelarii parafialnej, celem sporządzenia aktu Chrztu świętego na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu dziecka, przynoszą ze sobą dowody osobiste oraz odpis aktu urodzenia dziecka z USC.

2. Uczestniczą w konferencji - której termin poznają przy zgłoszeniu - przygotowującej do Chrztu świętego.

3. Przystępują do Sakramentu Pokuty.

Rodzice chrzestni:

1. Mają obowiązek bycia osobami wierzącymi i praktykującymi.

2. Uczestniczą w konferencji przygotowującej do Chrztu świętego.  

3. Przystępują do Sakramentu Pokuty.

4. Jeżeli są osobami spoza parafii przedstawiają zaświadczenie wystawione przez Ks. Proboszcza swojej parafii potwierdzające ich zdolność do bycia rodzicami chrzestnymi.

 

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być następujące osoby:

1. Nieochrzczone oraz te, które nie przyjęły sakramentu Bierzmowania.

2. Należące do jakiejś sekty lub innej nieformalnej grupy wyznaniowej.

3. Które publicznie zaparły się wiary.

4. Które są wrogo ustosunkowane do wiary, religii i Kościoła.

5. Na które zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego została nałożona kara kościelna.

6. Będące publicznymi jawnymi grzesznikami.

7. Żyjące w związku niesakramentalnym lub konkubinacie z drugą osobą.

 

Uwaga: Jeżeli z jakiś obiektywnych przyczyn (np. długotrwałego pobytu poza granicami kraju) decydentem o chrzcie dziecka jest inna niż jego rodzice osoba - opiekująca się dzieckiem, wówczas winna ona posiadać pisemną zgodę przynajmniej jednego z rodziców dziecka. Zgoda taka jest wymagana szczególnie wówczas, gdy rodzice nie będą obecni przy chrzcie swojego dziecka.

Msze św. spowiedź kancelaria

Msze święte

Niedziela

8:00

10:00

12:00

16:00

Dni powszednie

17:00

 

Spowiedź

przed każdą Mszą św.

 

Kancelaria 

pon.-czw. 16:00-16:50

pt. 18:00-19:00

sob. 9:00-10:00

¦więta

Niedziela, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Druga Niedziela Adwentu

Fatima

Kamera z Fatimy

Kamera z Fatimy