Menu

 

                   

Chrystus was potrzebuje i wzywa was, abyście pomogli milionom swoich braci stać się w pełni ludźmi i zbawić się. Pielęgnujcie te szlachetne ideały w waszych duszach. Otwórzcie swoje serce na Chrystusa, na Jego prawo miłości. Bądźcie gotowi nie stawiać warunków, bez lęku spoglądając w przyszłość, gdyż miłość i przyjaźń nie znają końca. 

Jan Paweł II

 

 

 

Święto świętej Marii Magdaleny

W naszych czasach, gdy Kościół wezwany jest aby jeszcze bardziej zastanowić się nad godnością kobiety, nad nową ewangelizacją i nad wielkością misterium Bożego Miłosierdzia, wydaje się rzeczą słuszną, by również postać św. Marii Magdaleny jeszcze lepiej została wiernym ukazana. Ta bowiem niewiasta [...] może być dzisiaj przez wiernych uważana jako wzór posługi kobiet w Kościele.

 ... więcej